Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Szybkie pożyczki chwilówki przez internet na konto - w 15 minut

Zgodnie z nowym Regulaminem pożyczki OK Money, z dniem 22 listopada 2014 roku Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki w wysokości odsetek ustawowych oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, w szczególności Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty i obciążyć Pożyczkobiorcę rzeczywistymi kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

  • 7,55 zł za pierwsze wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji);
  • 7,55 zł za drugie wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji);
  • 11,60 zł za trzecie wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji).

Powyższe rzeczywiste koszty wezwania powiększą Kwotę do Zapłaty, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkodawcy.

W razie opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca ma także prawo do dochodzenia jej zapłaty na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego może zostać obciążony Pożyczkobiorca zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu. Pożyczkodawca ma także w takim wypadku prawo do przekazania swojej wierzytelności do obsługi przez podmiot zewnętrzny.