Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej OK Money Poland Sp. z o.o. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów OK Money Poland Sp. z o.o., które mogą zostać nam udostępnione w trakcie korzystania ze strony internetowej www.okmoney.pl.

1. UWAGI OGÓLNE

Przeglądanie strony internetowej www.okmoney.pl nie wiąże się z koniecznością przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Jeżeli w trakcie korzystania ze strony internetowej www.okmoney.pl, w tym także z opcji „Live Chat” (czat z konsultantem), na stronie przekażą nam Państwo swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wypełnienie formularza wniosku o pożyczkę, dane te będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w OK Money Poland Sp. z o.o.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 404034, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN, numerem NIP 9571062766, oraz numerem REGON 221572314.

Tel. +48 58 881 01 02

Faks +48 58 728 24 50
E-mail info@okmoney.pl

3. NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr klientów OK Money Poland Sp. z o.o. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za rejestr: Robert Leszczewicz.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w trakcie podejmowania decyzji odnośnie pożyczek przyznawanych przez OK Money Poland Sp. z o.o., do celów fakturowania, windykacji należności, oraz identyfikowania klientów. Zbiór danych klientów wykorzystywany jest również do przechowywania regulacji i instrukcji prawnych oraz regulacji i instrukcji wydanych przez organy władzy publicznej oraz do przygotowywania raportów o wydajności i odpowiedzi na zgłoszone zapytania. Dane osobowe są również używane w granicach dozwolonych i określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zarządzania, administrowania i rozwijania relacji z klientem, analizy, celów statystycznych oraz do produkcji, dostarczania i rozwoju usług informacyjnych. Dane klienta zawarte w rejestrze mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych.

5. DANE ZAWARTE W ZBIORZE DANYCH

Imię i nazwisko klienta, numer identyfikacyjny, informacje kontaktowe, płeć, data urodzenia, informacje bankowe, obywatelstwo, stan cywilny, liczba dzieci zamieszkujących pod tym samym adresem, dane dotyczące mieszkania, dane dotyczące służby wojskowej, informacje o dochodach i wydatkach, informacje o zatrudnieniu, inne informacje podane przez klienta, informacje dotyczące decyzji kredytowych, wniosków o kredyt i przyznanych kredytów, adres IP, którego klient użył do skontaktowania się z OK Money Poland Sp. z o.o., jak również informacje związane z fakturowaniem i windykacją należności.

6. STANDARDOWE ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dostarczone przez klienta, informacje zweryfikowane przez OK Money Poland Sp. z o.o. (np. w Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) spółki zaliczane do grupy kapitałowej administratora danych, firmy przekazujące nazwiska i adresy osób prywatnych oraz informacje zmodyfikowane podczas serwisu.

7. STANDARD UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRANICACH LUB POZA UE LUB EOG

Dane osobowe są niekiedy udostępniane stowarzyszonym firmom, które znajdują się lub mogą znajdować się na terytorium lub poza UE lub EOG do celów określonych w części 4. Na przykład nasza firma macierzysta Dollar Financial Group, Inc. ma siedzibę w USA. Kliknij, aby wejść na stronę Dollar Financial Group, Inc.’s Safe Harbor Privacy Policy. Dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem celów związanych z marketingiem, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, lub sytuacji, w których konieczne będzie podanie informacji właściwym władzom lub firmom odpowiedzialnym za fakturowanie i windykację należności. Stosujemy środki zabezpieczające pozwalające zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane sporządzane odręcznie będą przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach nie dłużej niż siedem lat od daty ostatniej transakcji klienta. Dane zapisane elektronicznie będą przechowywane nie dłużej niż siedem lat od daty ostatniej transakcji klienta, w odpowiednio zabezpieczonym systemie informacyjnym wymagającym podania identyfikatora użytkownika. Dane będą przetwarzane z zachowaniem poufności, a firmy zewnętrzne nie będą mieć do nich dostępu.

9. MARKETING

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych. OK Money Poland Sp. z o.o. może wykorzystywać dane klienta w celu wysyłania ofert drogą pocztową, prowadzenia sprzedaży z placówek zewnętrznych oraz stosowania innego rodzaju form marketingu bezpośredniego (w tym środków komunikacji elektronicznej).

10. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Informujemy Państwa, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania,
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Państwa dane osobowe oraz o treści tych danych,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania Państwa danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Państwa danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt z administratorem danych.

Informujemy Państwa, że organem nadzoru w sprawach ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

11. COOKIES

11.1 Cookie to niewielki plik zawierający ciąg znaków.  Jest on przesyłany na Twój komputer, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Kiedy ponownie odwiedzasz stronę internetową, plik cookie umożliwia tej stronie rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Cookies mogą przechowywać preferencje użytkownika, jak również inne informacje. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie albo wskazywała, kiedy cookie jest przesyłany. Niemniej jednak, niektóre ustawienia stron lub usługi internetowe mogą nie funkcjonować prawidłowo bez tych plików.
11.2 Informacje, które zbieramy dzięki cookies oraz podobnym technologiom, są wykorzystywane w celu poprawy komfortu obsługi oraz całościowej jakości naszych usług. Używamy plików cookie, aby analizować liczbę odwiedzin na witrynie internetowej zarówno z marketingowego punktu widzenia, jak i pod względem jakości.
11.3 Możemy wykorzystywać tak zwane pliki cookie osób trzecich, co oznacza, że osoba trzecia ma pozwolenie na umieszczanie tych plików na Twoim urządzeniu. Jest to przeprowadzane w naszym imieniu tak, aby nasz partner mógł wspomóc nas w analizie i ocenie odwiedzin na naszej stronie internetowej.
11.4 Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować wszystkie cookies, również te związane z naszymi usługami. Możesz także otrzymywać informację, kiedy wysyłamy plik cookie. Pamiętaj, że wiele z naszych usług może nie działać w przypadku, gdy zablokujesz cookies.
11.5. Cookies używane na stronie okmoney.pl
i. __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, utm_source zawiera pliki Google Analytics cookies, które są używane do prowadzenia statystyk strony internetowej.
ii. rcsession,_opsessionid to plik cookie identyfikujący sesję Użytkownika - zawiera wyłącznie identyfikator pozwalający utrzymać ciągłość sesji przeglądarki
iii. website#lang plik cookie zawierający preferowany język użytkownika.
iv. __atuvc Cookie used by AddThis plik cookie wykorzystywany na przez jednego z dostawców mediów społecznych
v. *-SKEY plik cookie wykorzystywany w na potrzeby czatu.
vi. *-VID plik cookie wykorzystywany w na potrzeby czatu.
vii.HumanClickSiteContainerID_* Ten cookie służy utrzymaniu sesji Użytkownika i zostanie skasowany zaraz po zamknięciu przeglądarki. Zablokowanie lub usunięcie tego cookie może ograniczyć lub zablokować możliwość otrzymania pomocy za pomocą czatu.
viii. __RequestVerificationToken_* -plik cookie wykorzystywany w mechanizmach bezpieczeństwa serwisu
ix. stv_sc - plik cookie wykorzystywany w testach użyteczności strony. Przechowuje kod zaprezentowanego wariantu strony.
x.campaign_code - plik cookie przechowujący kod kampanii promocyjnej przypisanej do Użytkownika