Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Regulamin promocji „30 dni w cenie 15”

1. Organizatorem promocji „30 dni w cenie 15” (dalej ”Promocja”) jest spółka OK Money Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82/326, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 404034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP 9571062766, REGON 221572314 („Pożyczkodawca”).

2. Wszelkie terminy pisane w tekście niniejszego regulaminu Promocji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie pożyczek odnawialnych (dalej „Regulamin”) dostępnym pod adresem http://www.okmoney.pl/regulamin oraz w Umowie pożyczki(„Umowa”).

3. Promocja trwa w okresie od 26 sierpnia do 31 października 2014 r. („Czas Trwania Promocji”).

4. Promocja adresowana jest do dotychczasowych (tj. posiadających zawartą z Pożyczkodawcą Umowę) klientów Pożyczkodawcy.

5. Promocja polega na obniżeniu standardowej kwoty prowizji dla Pożyczek udzielanych na okres 30 dni (pkt 4.3 Regulaminu – tabela druga) do standardowej kwoty prowizji dla Pożyczek udzielanych na okres 15 dni (pkt 4.3 Regulaminu – tabela pierwsza). Kwoty prowizji w Promocji wskazane zostały w poniższej tabeli:

Kwota Pożyczki Prowizja standardowa Prowizja Promocyjna Kwota do Zwrotu w ramach Promocji Ogólna kwota opłat i prowizji w ramach Promocji Całkowity koszt Pożyczki w ramach Promocji RRSO w ramach Promocji
200 64 54 254 54 54 1732,1%
300 96 81 381 81 81 1732,1%
400 128 108 508 108 108 1732,1%
500 160 135 635 135 135 1732,1%
600 192 162 762 162 162 1732,1%
700 224 189 889 189 189 1732,1%
800 256 216 1016 216 216 1732,1%
900 288 243 1143 243 243 1732,1%
1000 320 270 1270 270 270 1732,1%
1100 352 297 1397 297 297 1732,1%
1200 384 324 1524 324 324 1732,1%
1300 416 351 1651 351

351

1732,1%
1400 448 378 1778 378 378 1732,1%
1500 480 405 1905 405 405 1732,1%
1600 512 432 2032 432 432 1732,1%
1700 544 459 2159 459 459 1732,1%
1800 576 486 2286 486 486 1732,1%
1900 608 513 2413 513 513 1732,1%
2000 640 540 2540 540 540 1732,1%
2100 672 567 2667 567 567 1732,1%
2200 704 594 2794 594 597 1732,1%
2300 736 621 2921 621 621 1732,1%
2400 768 648 3048 648 648 1732,1%
2500 800 675 3175 675 675 1732,1%
2600 832 702 3302 702 702 1732,1%
2700 864 729 3429 729 729 1732,1%
2800 896 756 3556 756 756 1732,1%
2900 928 783 3683 783 783 1732,1%
3000 960 810 3810 810 810 1732,1%

6. Warunki promocji:

a) Spłata w całości poprzedniej Pożyczki;

b) Złożenie wniosku o kolejną Pożyczkę na 30 dni w Czasie Trwania Promocji oraz pozytywne rozpatrzenie tego wniosku przez Pożyczkodawcę;

c) Podanie w trakcie aplikowania o kolejną Pożyczkę na 30 dni hasła „30za15”;

d) Z tytułu kolejnej Pożyczki na 30 dni udzielonej w Czasie Trwania Promocji, prowizja Pożyczkodawcy odpowiada standardowej prowizji dla Pożyczek udzielanych na 15 dni. Nie wyłącza to prawa Pożyczkodawcy do pobierania dodatkowych opłat w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, zgodnie z Regulaminem.

e) W przypadku refinansowania Pożyczki udzielonej w Czasie Trwania Promocji na kolejne 30 dni, Pożyczkodawca pobiera standardową prowizję, zgodnie z Regulaminem pożyczek.

7. Wszelkie wnioski o udzielenie Pożyczki złożone po zakończeniu Czasu Trwania Promocji będą rozpatrywane zgodnie z Umową oraz Regulaminem, a niniejsze warunki Promocji nie będą miały do nich zastosowania.

8. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub przedłużenia Czasu Trwania Promocji.

9. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać do Pożyczkodawcy na adres e-mail: info@okmoney.pl lub w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy: OK Money Poland sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 82/326, 80-244 Gdańsk z dopiskiem „Promocja 30 dni w cenie 15”. Reklamacje rozpatrywane będą przez Pożyczkodawcę w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłana została reklamacja lub pytanie lub na adres pocztowy wskazany w reklamacji w formie pisemnej. Reklamacje powinny zawierać dokładny opis powodu reklamacji.

10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Umowy i Regulaminu.